Zapis do programu ,,Antek na diecie – nasz przyjaciel z PKU”

Drodzy,

Cieszymy się bardzo, tak dużym zainteresowaniem naszym projektem ,,Antek na diecie – nasz Przyjaciel z PKU’’. Jeśli chcesz, aby w placówce szkolnej Twojego  dziecka odbyły się zajęcia edukacyjne poszerzające wiedzę o Fenyloketonurii napisz do nas na adres fenylo@drmax.com.pl

W treści maila podaj

 1. Adres placówki (szkoły podstawowe od 1- 4.
 2. swój nr telefonu

Poinformujemy Cię, jeśli dana szkoła zostanie wybrana jeszcze w tym roku szkolnym, kolejną edycję szkoleń rozpoczniemy we wrześniu.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi rodzicami oraz placówkami szkolnymi, docelowo chcemy, aby w każdej placówce odbyły się lekcje Antek Nasz przyjaciel z pku.

 

 

Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z klauzulą regulującą zasady przetwarzania danych osobowych (RODO). Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. administratorami danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 60a.
 2. osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: ochronadanych@drmax.pl.
 3. dane osobowe Państwa i Państwa dzieci będą przetwarzane w celu podjęcia próby zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów dot. chorób rzadkich, w tym fenyloketonurii we wskazanej przez Państwa placówce oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Państwa zgody, przy czym wskazuję, iż fakt skontaktowania się Przez Państwa z administratorem danych w celu poproszenia go o podjęcie próby zorganizowania powyższych warsztatów we wskazanej przez Państwa placówce edukacyjnej stanowi o wyrażeniu takiej zgody.
 4. Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcami tych danych będą osoby świadczące na rzecz administratora danych usługi z zakresu IT – na podstawie umowy powierzenia, oraz placówka oświatowa, którą Państwo wskazali.
 5. Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci będą przechowywane przez czas organizowania i prowadzenia warsztatów, o których mowa w pkt 3 klauzuli.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci narusza przepisy RODO.
 8. udostępnienie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest dobrowolne. Nieudostępnienie wskazanych danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 klauzuli.
 9. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Partnerzy - Fenyloketonuria

Bądźmy w kontakcie