Igła do pena – ważny element insulinoterapii

Stosowanie preparatów insuliny w obecnych czasach jest nieodzownie połączone z użytkowaniem pena, specjalnego wstrzykiwacza do podawania określonych przez lekarza dawek. Często jednak pacjenci bagatelizują ważny w tym procesie element jakim jest wymienna igła, służąca do właściwej aplikacji leku. Dlatego najważniejsze, co należy sobie uświadomi to fakt, że igły do penów (i tzw. lancety do nakłuwaczy) to sprzęt tylko i wyłącznie jednorazowego użytku! 

Co warto wiedzieć?

W lekach stosowanych w tzw. „nowoczesnej diabetologii” producenci zadbali o komfort pacjentów i zwykle w opakowaniu znajduje się niezbędna ilość wymiennych igieł. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja podczas kuracji preparatami insuliny.

Wielokrotne stosowanie jednej igły, lub też popularna wśród niektórych osób metoda „sparzę sobie” igłę powoduje wiele sytuacji niepożądanych a czasem i niebezpiecznych tj.:

  • niedokładność w dawkowaniu leku – powstałe pęcherzyki powietrza, mogą zaburzać  prawidłowy przepływ insuliny.
  • lipodystrofia – zgarza się zanik lub rozrost tkanki tłuszczowej w miejscu podawania leku zagiętą lub zniekształconą  końcówką igły, a to z kolei może zaburzać prawidłowe wchłanianie insuliny.
  • krystalizacja – insulina ma skłonność do krystalizacji przy zetknięciu z powietrzem zatem pozostawienie igły we wstrzykiwaczu między kolejnymi aplikacjami może powodować powstawanie kryształków insuliny, co z kolei może spowodować częściowe lub całkowite zatkanie igły uniemożliwiające wykonanie wstrzyknięcia.
  • ból – każde wkłucie powoduje deformację tzw. „tępienie się” igły, dlatego wielokrotnemu stosowaniu towarzyszy większy opór. Każdorazowe zdejmowanie i nakładanie plastikowej osłonka na igłę może spowodować przypadkowe jej zatkanie opiłkami plastiku zadrapanego końcówką igły lub uszkodzenie jej ostrza, co z kolei może zwiększać ból podczas wkłuwania lub wyciągania.
  • ryzyko infekcji – igła do wstrzykiwacza insulinowego jest produktem jednorazowego użytku i przestaje być sterylna po pierwszym użyciu, a kontakt z brudem i bakteriami w trakcie i między kolejnymi zastrzyka może być przyczyną poważnych infekcji i owrzodzeń.
  • wyciek insuliny – zostawianie założonej igły może sprawiać, że przy zmianach temperatury otoczenia insulina będzie wypływać przez igłę.

Co może zrobić pacjent, aby lepiej zadbać o swoje zdrowie oraz poprawić efekty leczenia? Zmieniać igłę przy każdym podaniu. Prosta a zarazem wciąż jeszcze nieuświadomiona metoda.

Pamiętajmy! Ostra i sterylna igła to minimalizowanie bólu, ryzyka infekcji, zrostów podskórnych. Przy okazji warto pamiętać także o zmianie miejsca podania. 

Igła do wstrzykiwacza jest sterylnym wyrobem medycznym do jednorazowego użytku. Po każdym użyciu należy ją umieścić w plastikowej osłonce i wyrzucić w wyznaczone miejsce zgodnie z przepisami dotyczącymi recyclingu i utylizacji materiałów medycznych.

Źródło:

  1. materiał edukacyjny „Dlaczego należy wymienia igły w penie po każdym nakłuciu” (portal opieka.farm)

Partnerzy Strategiczni kampanii Zdrowie Kobiet

Partnerzy kampanii Zdrowie Kobiet

Bądźmy w kontakcie