Pomagajmy Na MAXa dzieciom z SOS Wiosek Dziecięcych

#PomagajmyNaMAXa to hasło nowopowstałej akcji charytatywnej organizowanej przez SOS Wioski Dziecięce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dr.Max Zdrowie, która wystartowała pod koniec 2020 r. Celem zbiórki jest pozyskanie środków na opiekę zdrowotną dzieci porzuconych, osieroconych oraz z rodzin zagrożonych rozpadem.

Opieka zdrowotna w czasach pandemii zmieniła się diametralnie. Po pierwsze organizacje muszą zapewnić swoim podopiecznym materiały ochrony indywidualnej czy specjalistyczny sprzęt. Kolejnym istotnym aspektem jest zapewnienie świadczeń zdrowotnych i ich organizacja. Jednym z działań akcji Pomagajmy Na MAXa jest zbiórka internetowa na wydatki medyczne w Centrum Specjalistycznym na terenie SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku, z którego korzystają dzieci z SOS Wiosek Dziecięcych i podopieczni Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”. Centrum Specjalistyczne SOS to pierwsze w Polsce tego typu miejsce, które oferuje kompleksową, bezpłatną pomoc lekarzy i specjalistów dla dzieci i rodzin borykających się z poważnymi problemami psychofizycznymi, bez konieczności dalekich wyjazdów czy kolejek.

Zbiórka online:

Zbiórkę on-linową uzupełniamy tradycyjną ogólnopolską zbiórką, która odbędzie się w wybranych aptekach w całej Polsce. Skarbonki są dostępne dla społeczności lokalnych w okresie od 9 listopada 2020 r. do 10 maja 2021 r. Bardzo ważne jest udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym takim jak SOS Wioski Dziecięce w tym trudnym dla nich momencie.

Jak wynika z danych GUS-u, co roku, niemal 9 tys. dzieci traci opiekę rodziców, a ponad 71 tys. dzieci w Polsce nadal wychowuje się w opiece zastępczej. Dla każdego dziecka to osobisty dramat – sytuacja, która wpływa na całe późniejsze życie, a często pozostawia po sobie ogromną traumę. Opieka zdrowotna jest zatem kluczowa, by dzieci po przejściach mogły prawidłowo się rozwijać i cieszyć się swoim dzieciństwem.

 

Partnerzy Strategiczni kampanii Zdrowie Kobiet

Partnerzy kampanii Zdrowie Kobiet

Bądźmy w kontakcie